Reference

Obchodní oddělení

+420 556 205 367

obchod@pks-servis.cz

Technik

+420 604 712 344

dynaset@dynaset.cz

Reference

Vodní mlha jako účinná clona před tepelným zářezním - výzkum ve spolupráci s VŠB TUO Ostrava
Investiční náklady:
Datum:
Klient:
Místo:

Zpět na přehled

Vodní mlha jako účinná clona před tepelným zářezním - výzkum ve spolupráci s VŠB TUO Ostrava

Ve spolupráci s Vysokou školou Báňskou, konkrétně s Fakultou bezpečnostního inženýrství, jsme se zaměřili na studium poklesu hustoty tepelného toku prostupujícího různými vodními clonami, respektive tryskami.

K měření jsme použili různé velikosti trysek, a to od 0,1 mm až po 0,5 mm. Trysky s menším průměrem otvoru disponují užším kuželem excitované vodní mlhy než ty s větším průměrem.

Výsledky ukázaly, že počáteční hodnota hustoty tepelného toku (referenční hodnota) a trysky od 0,1 mm do 0,3 mm vykazovaly podobné naměřené hodnoty. Naopak u trysky o průměru 0,5 mm došlo k výraznému poklesu hustoty tepelného toku ve srovnání s původní hodnotou (referencí). Viz. předchozí graf. Při měření s výměnou trysky o velikosti 0,5 mm byl pokles hustoty tepelného toku zhruba 320 W, zatímco při měření bez výměny trysky až o 450 W.

Závěry:

Tryska označená 500 µm (0,5 mm) vykazovala nejvýraznější útlum tepelného záření, což bylo způsobeno zvýšeným průtokem vody a rozšířeným (symetrickým) kuželem vodní mlhy.

Využití:

V praxi lze tyto zjištění uplatnit při hašení požárů v různých prostorech, například v bytech, kancelářích, restauracích nebo kuchyních. Kromě hašení ohniska požáru je také vhodné zabezpečit ochlazování okolního prostředí pomocí vodní mlhy. Více informací můžete nalézt také na webu http://www.technomist.cz/funkce-vodni-mlhy/protipozarni-ochrana.

Galerie reference