Hydraulické know-howHydraulická vibrační pumpa

Hydraulická vibrační pumpa

Hydraulická vibrační pumpa (HVB) je víceúčelovým zařízením určeným pro rypadla a jiné stroje s odpovídající hydraulikou. HVB zvyšuje účinnost a schopnost klasické lžíce rypadla, a to umožňuje snadnější pronikání do tvrdých, kamenitých nebo zmrzlých povrchů.

Lžíce za pomoci HVB může plnit i funkci vibrační desky pro zhutňování materiálu, sněhu, odpadu atd. 

Instalace HVB do stávajícího hydraulického systému rypadla je snadná a umožňuje rychlou integraci zařízení. Jednotka generuje krátké pohyby pístu tam a zpět, což způsobuje vibraci lžíce při nastavitelné frekvenci v rozmezí 0-18 Hz. Frekvenci lze upravovat změnou průtoku oleje a přizpůsobit vibrační intenzitu konkrétním pracovním podmínkám.

HVB je ovládána z kabiny stroje prostřednictvím základních ovladačů, které zjednodušují práci a umožňují snadnou obsluhu stroje i při použití vibračního zařízení.

Kromě toho je k dispozici i vibrační ventil (HVD), který je primárně určen k odstraňování nánosů bahna z lžíce rypadla, lžíce nakladače, korby nákladního auta atd. Vibrace a automatizace HVD umožňují snadnější a efektivnější čištění částí stroje jen stisknutím jediného tlačítka bez toho, aby operátor musel opouštět kabinu stroje.


Video použití: