Reference

Obchodní oddělení

+420 556 205 367

obchod@pks-servis.cz

Technik

+420 604 712 344

dynaset@dynaset.cz

Reference

Certifikované školení
Investiční náklady:
Datum:
Klient:
Místo:

Zpět na přehled

Certifikované školení

Naši zaměstnanci absolvovali detailní školení zaměřené na údržbu a servis zařízení značky Dynaset. Intenzivní celodenní školení se soustředilo na následující zařízení/jednotky:

  • Vysokotlaká čerpadla HPW
  • Vibrační ventily HVB
  • Kompresory HK a HKL
  • Elektrické generátory HG
  • Svářečky HWG
  • Přídavný pohon HPTO a instalace pomocí LS a PV ventilů

Toto školení probíhalo přímo ve výrobním závodě společnosti Dynaset ve Finsku a účastníci získali osvědčení o absolvování.

Školení nespočívalo jen v montáži a testování nových komponentů, ale zaměřilo se hlavně na starší jednotky Dynaset, které byly zákazníky zaslány kvůli nefunkčnosti. Tato zařízení, jako jsou hydraulické agregáty, svářečky nebo vysokotlaká čerpadla, byla často velmi stará (některé až z roku 1997) nebo byla silně opotřebovaná extrémními pracovními podmínkami. Při demontáži jsme však zjistili, že tyto jednotky jsou konstrukčně velmi kvalitně navrženy. I přes dlouhodobé používání v náročných podmínkách, někdy i více než 20 let, byla vnitřní struktura mnohých jednotek stále vynikající. Často bylo potřeba pouze vyměnit těsnění, filtry nebo některé čidlo a zařízení znovu fungovalo jako nové.

Galerie reference