Obchodní zastoupení
PKS servis spol. s r.o.

Facebook  Instagram  Linkedin  Youtube

Vodní mlha jako účinná clona před tepelným zářením - výzkum ve spolupráci s VŠB-TUO Ostrava

Ve spolupráci s Vysokou školou Báňskou, Fakultou bezpečnostního inženýrství, jsme se podíleli na zjišťování poklesu hustoty tepelného toku procházejícího různými vodními clonami, resp. tryskami. 

Pro měření byly zvoleny různé velikosti trysek od 0,1mm až po 0,5mm. Trysky s menším průměrem otvoru disponují užším kuželem excitované vodní mlhy oproti velkým tryskám.

Počáteční hodnota hustoty tepelného toku (reference) a trysek od 0,1mm do 0,3mm navzájem korespondují ve svých naměřených hodnotách. Jak je ale z předchozího grafu patrné, u trysky velikosti 0,5mm došlo k výraznému poklesu hustoty tepelného toku vzhledem k původní hodnotě (referenci). U měření s výměnou trysek došlo u 0,5mm trysky ke snížení hustoty tepelného toku přibližně o 320 W, u měření bez výměny trysek zhruba o 450 W.

Zjištění:

Tryska s označením 500 µm (0,5mm) poskytovala největší útlum tepelného záření, především v důsledku zvýšeného průtoku vody a rozšířeného (symetrického) výstřikového kužele.

Využití:

V praxi je možné tento výzkum dobře využít při hašení požárů bytových jednotek, kanceláří, restaurací či kuchyní aj. prostor, kde se nacházejí lidé a krom hašení ohniska požáru je vhodné zajistit i ochlazování okolního prostředí pomocí vodní mlhy. Viz také http://www.technomist.cz/funkce-vodni-mlhy/protipozarni-ochrana.

 

Podrobnější informace budeme publikovat v průběhu poloviny roku 2017.

Obrazový záznam z termokamery ukazuje nakolik skutečně dokáže vodní mlha odclonit tepelné záření.

Počítadlo návštěv