Obchodní zastoupení
PKS servis spol. s r.o.

Facebook  Instagram  Linkedin  Youtube

 

Video - jak funguje POTLAČENÍ PRAŠNOSTI pomocí vodního vysokotlakého systémemu DYNASET?

Potlačování prašnosti vysokotlakou vodní mlhou je moderní a účinný způsob vhodný pro použití na demolicích, při práci v kamenolomech (těžení, odstřely, manipulace materiálem), drcení a třídění materiálů. pro reciklační linky, ale také pro mytí silnic a chodníků. Systém se snadno integruje do stroje, nastaví se dle parametrů a použití stroje a ve výsledku vytváří jemnou atomizovanou vodní mlhu směrovanou na konkrétní místa vzniku prachu. Vodní mlha tak efektivně obklopí a naváže částice prachu, které se dále nedostanou/nešíří do okolí.

Proč je vysokotlaká vodní mlha tak účinná a úsporná zároveň?

Spotřeba použité vody k potlačení prašnosti je minimální z toho důvodu, že vodní mlha redukuje prašnost přímo u jeho zdroje. Tím pádem není potřeba staveniště skrápět celé do té doby, dokud vodní mlha vytváří ochranný štít okolo zdroje prašnosti a zamezuje jí šířit se do okolí. Vysokotlaká vodní mlha je tvořena jemnými vodními kapkami, které na sebe vážou prachové částice, zvyšují svou hmotnost a padají k zemi. Ne všechny prachové částice jsou však navázány na kapky vody, velká část je strhávána pouze vytvořeným proudem vzduchu k zemi. Část vodní mlhy (kapek) se před dopadem k zemi stihne vypařit. Proto také ve výsledku není na zemi blátivá vrstva jako při konvenčním skrápění.

demolive vodní mlha     

demolive vodní mlha

demolive vodní mlha

Jak vysokotlaký systém funguje na staveništi?

Vysokotaký systém HPW-DUST je napájen hydraulikou stroje. Prioritní ventil si bere z hydrauliky mobilního stroje potřebný průtok a tlak oleje, který je veden skrze HPW pumpu a odváděn zpět do olejové nádrže stroje. Vysokotlaká hydraulická pumpa HPW transformuje tlak a průtok oleje na vstupu do tlaku a průtoku vody na výstupu. HPW pumpa se napojuje k zásobníku (tanku) nebo přímo do vodovodní sítě. Následně HPW pumpa pod vysokým tlakem až 200 bar žene vodu na rameno stroje k tryskám. Trysky jsou nasměrovány na zdroj prachu tak, aby efektivně pokryly zdroj prachu.

Ovládání?

Aby se dal celý systém na potlačování prašnosti snadno a rychle používat, je ovládání vysokotlaké pumpy HPW nainstalováno do kabiny na joystick nebo jinou formou spínače. Operátor stroje má tak po celou dobu kontrolu nad funkčností a spouštěním vodní mlhy.

Vysokotlaký systém Dynaset HPW-DUST na potlačení prašnosti přeměňuje hydraulickou sílu stroje na vysokotlakou vodní mlhu. Systém zahrnuje vysokotlaké vodní čerpadlo Dynaset HPW, která na trhu pracuje s nejlepším poměrem výkonu a velikosti. Kompaktní velikost HPW čerpadla zaručuje snadnou instalaci na jakýkoliv stroj s hydraulickým okruhem..

kartáč zametání ulic zamezení prašnosti ostrava

potlačení prašnosti na lžíci

screener vodní mlhou na drtiči odpadků

Počítadlo návštěv