Obchodní zastoupení
PKS servis spol. s r.o.

Facebook  Instagram  Linkedin  Youtube

Hašení vodní mlhou

Likvidace požárů je každodenním problémem profesionálních i dobrovolných hasičských jednotek. Přestože existují různé hasící techniky a jsou využívána moderní hasiva (pěna, prášek, sníh aj.), jedním z nejefektivnějších způsobů při likvidaci požárů je stále voda.

Dnes však již víme, že ne každý způsob použití vody má stejný efekt. Dodnes používané konvenční metody nejsou efektivní a boj s ohněm je zdlouhavý a zanechává za sebou hodně škod nejen v podobě ohořelých nemovitostí, ale sekundárně i v podobě vytopených bytů, domů, kanceláří a jiných prostor, které nebyly požárem dotčené.

A právě tomu předchází moderní technika využívající metodu vodní mlhy !!!

Ochlazování je při konvenčním hašení požáru vodou tím nejúčinnějším fyzikálním efektem, který voda v tomto případě nabízí. Při pohlcování tepla dochází k přeměně vody v páru a tím i k omezení přívodu kyslíku plamenům. Oheň začne ztrácet na síle až se udusí.

V běžné praxi hašení požáru je zapotřebí obrovského množství kubíků vody. Příčinou je fakt, že do bezprostředního kontaktu s plameny se dostává jen povrchová plocha dopadajících kapek vody a její většina, tedy vše uvnitř kapky, odteče prakticky bez užitku a navíc na místě požáru způsobí další škody.

Celý princip vodní mlhy spočívá v použití co nejmenších kapiček vody, čímž exponenciálně naroste plocha vody, která může efektivně uhasit plameny, a zároveň je tak zajištěno rychlé a bezpečné odvedení tepla přímo z ložiska požáru. Objem vodní páry, která ohni v tomto případě odebírá kyslík, je přibližně 1640krát větší než objem páry při běžné technologii hašení. Drobné kapičky vody zároveň pohlcují i částečky sazí a zplodiny. 


Vytvořená mlha je natolik efektivní, že tímto způsobem mohou být zdolány i požáry hořlavých kapalin či nejrůznějších druhů prachu bez použití plýtvavého sprejování. Pomocí vodní mlhy je možné hasit i zařízení, která jsou pod elektrickým proudem. Kapky jsou totiž tak drobounké, že nedají elektřině téměř žádnou šanci ke zkratu.

Výhody vodní mlhy v kostce:

- exponenciální nárůst efektivní plochy vody hasící plameny

- velký chladící efekt

- menší škody způsobené kouřem

- nízká spotřeba vody

- úsporné požadavky na materiál (malé dimenze potrubí, menší počet použitých trysek, menší požadavek na zásobování vody)

- nízké provozní náklady

- jednoduchá údržba.

Kromě nabídky protipožárních systémů pro hasičské jednotky nabízíme i protipožární systémy s vodní mlhou do průmyslových i kancelářských budov, redukci prašnosti na mobilní stroje i na stacionární aplikace a mnohé jiné.

HPw fire fighting system:

video: (možné aplikace použití)

Počítadlo návštěv